Anbi

Per 1 januari 2016 is Stichting de Iris aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

 

Inschrijving Kamer van Koophandel               53865057

Fiscaal nummer RSIN                                      8510.49.667

Postadres secretariaat                                    Buitenlandpoort 56, 4132 XBVianen

Telefoonnummer                                             06-1048 7762

E-mail                                                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doelstelling

Het verlenen van huisvesting aan mensen met een verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een lichamelijke handicap welke mensen bij voorkeur afkomstig dienen te zijn uit Vianen en omstreken en tevens het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de mensen aan wie huisvesting wordt geboden.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

De 16 bewoners huren elk een appartement bij LekstedeWonen. De stichting koopt de zorg collectief in bij de kwalificeerde zorgaanbieder Amerpoort. De stichting is verantwoordelijk voor onderhoud van personen alarmeringsyteem en de inboedel van de gezamenlijke ruimten. Voor de kosten van vervanging/afschrijving van deze onderdelen wordt een reservefonds opgebouwd. 

Met de groep ouders/wettelijke vertegenwoordigers vindt jaarlijks overleg plaats over allerlei zaken, varierend van huurprijs tot woon- en leefregels. 

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                                                            E.R.A. van Maurik-Dekkers (Els)

Secretaris                                                            E. Ariaans-Heijstek (Elly)

Penningmeester                                                 M. Middelkoop (Maks)

Lid                                                                        P.J. Marks-van Geuns (Petra)

Lid                                                                        M.T.H. Westervoorde-Linthorst (Marjet)

Beloningsbeleid bestuursleden 

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gereden kilometers en kantoorkosten.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit van de stichting

Het bestuur is regelmatig in gesprek met LekstedeWonen en Gemeente Vianen over zorglandschap Bloemendaal. Een locatie aan de Lange Waaijsteeg te Vianen is aangemerkt voor een zorglandschap. Geplande realisatie eind 2018. 

Lees hier het beleidsplan (groeidocument) en hier het Activiteiten en Financieel Jaarverslag over 2016.

 

Financieel jaarverslag

Balans per 31 -12 - 2018

Balans per 31 - 12 - 2017

Balans per 31 - 12 - 2016

Balans per 31 - 12 - 2015

Balans per 31 - 12 - 2014