Definitief besluit van de Raad van State

24 juli 2019

Het is feest bij Stichting de Iris. Vandaag kregen wij het goede nieuws van de Raad van State. Het beroep dat is gedaan tegen de Stichting is niet ontvankelijk  verklaard. Dit betekent dat Lekstede Wonen verder kan gaan met de bouwplannen en het Zorglandgoed Bloemendaal (waar Stiching de Iris zal gaan komen) gerealiseerd gaatworden. Onze Voorzitter Els van Maurik startte met in 2008 met de eerste plannen voor een woongroep waar jongeren met een verstandelijke beperking kunnen wonen in een vertrouwde omgeving maar met voldoende zorg en begeleiding. Een droom is uitgekomen dat we nu eindelijk in 2019 kunnen zeggen dat de woongroep er gaat komen.