Bewoners

Wij zijn op zoek naar ouders met kinderen die mogelijk toekomstige bewoners willen worden. Wij zoeken enthousiaste ouders die met ons deze droomwens waar willen maken voor onze en hun kinderen. Je kunt je aansluiten als geinteresseerde en informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten ontvangen. Stuur ons een e-mail.
Alle kosten worden momenteel betaald uit een gift van NSGK en door het bestuur. We zouden het op prijs stellen als je ons steunt door “vrienden van De Iris” te worden. Je kunt je bijdrage overmaken naar rekeningnummer :
NL29RABO 0180 569 228 tnv Stichting De Iris.
Uit deze bijdrage worden kosten voldaan van de stichting zoals website, kosten voor bijeenkomsten, folders etc. Het bestuur doet haar werkzaamheden onbetaald.
Het traject
In oktober 2011 is de stichting De Iris opgericht door ouders. We hopen een warm thuis te kunnen realiseren eind 2019.